Monday, 25 December 2017

Hier is een plaats voor jou“Hier is een plaats voor jou.”

Preek voor Kerstnacht 2017

Broeders en zusters,

Kerstmis is het feest van licht, we vieren het in de donkerste tijd van het jaar, midden in de winter, en wij wenden onze ogen naar het Licht. Dat licht is niet alleen maar geestelijk licht, of een goed gevoel dat we van binnen hebben, we willen het ook werkelijk licht maken, in de kerk, in huis, we maken het gezellig, we steken kaarsen aan, dat mooie warme licht van kaarsen, dat maakt ons blij. Er hangen lichtjes in de Kerstboom , lichtjes voor het raam. 

Ook als mensen niet meer echt geloven of niet meer naar de Kerk komen dan nog vieren ze het Licht, zo diep zit dat. Wij zijn er niet op gebouwd om in de duisternis te zitten, we zijn er ook niet op gebouwd om alleen te zijn. Dat voelen we in het diepst van ons hart. Allemaal! Met Kerst zoeken we elkaar op, families komen weer bijeen, mensen ontmoeten elkaar. Mensen komen weer tot leven als ze elkaar ontmoeten en feest met elkaar vieren. 

Het Lukasevangelie, waar het geboorteverhaal van Jezus in staat neemt ons mee in het verhaal van licht en duisternis, van warmte en kou.  

Augustus, keizer Augustus, daar begint het mee. De keizer wil zijn licht laten schijnen op al zijn onderdanen. Dat is geen vriendelijk licht, meer een schijnwerper waar de mensen niet uit kunnen ontsnappen. Van dat kunstlicht krijgt niemand het warm. Het is niet het licht van liefde, maar het koude schijnsel van de macht. Neplicht, we laten het gauw achter ons. Dat is niet het licht waar we naar op zoek zijn.

Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem, ze willen niet, maar ze moeten, ze moeten in Bethlehem worden ingeschreven in het belastingregister. Het moet een zware reis zijn, zeker voor Maria die hoogzwanger is. En als ze in Bethlehem aankomen is er ook nog geen plaats voor hen in de herberg.
Ik heb wel eens horen zeggen, Bethlehem zat gewoon vol, maar ik denk dat dat het niet was. Dat staat er zo niet. Er staat niet, “er was geen plaats”, er staat: “er was geen plaats voor hen.” En dat betekent in het Grieks hetzelfde als in het Nederlands.

Om dit te illustreren: Ik las van de week in de krant dat een school  zeven kinderen niet bij het kerstdiner mochten zijn. Hun ouders konden de ouderbijdrage niet betalen. Dan is het ook niet zo dat er geen plaats is. Natuurlijk is er plaats aan tafel. Er is altijd ruimte voor een stoeltje, wat extra kadetjes en een blikje knakworstjes.
 Nee, er is geen plaats voor hen. 

Het zal je maar gezegd worden. 

“Er is hier geen plaats voor jou”. 

Dan wordt het wel erg donker, en koud. 

Het kindje Jezus is er al, maar het Licht en de Warmte van Kerst lijken toch nog ver weg te zijn.  Maar dat is niet zo, het is heel dichtbij. En het toont zich op spectaculaire wijze. Met Vuurwerk. 

Als we bij de herders komen zien we een andere groep mensen voor wie “geen plaats is”. Herders waren net als tollenaars en zondaars uitgestoten uit de samenleving. Ze deden vies werk en roken vast niet erg lekker. En juist deze mensen krijgen als eerste het Goede Nieuws, gebracht met volle licht en warmte, door de Engel die vertelt wie Jezus werkelijk is. 

Zoveel gloed en licht, daar moeten ze van geschrokken zijn. Vandaar dat de Engel zegt “vrees niet, ik kom van God, ik kom je goed nieuws vertellen, over de Koning, die de Redder wordt van het Joodse volk en de hele wereld. De Messias, de Christus, de man die hemel en aarde weer bij elkaar gaat brengen”. 

Maar als je dan verwacht, dat je die koning moet zoeken in een groot paleis? Nee, in de stal moeten ze zijn, in de kribbe is het te doen, daar ligt hij omzwachteld in de kribbe. 

En ik stel me voor, broeders en zusters, jongens en meisjes, daar werd voor het eerst kerst gevierd. In die donkere stal met Jozef en Maria, de herders en het kindje Jezus. Het was geen kerst omdat er veel eten op tafel stond, of de stal zo mooi versierd was. Maar er was licht en warmte omdat mensen bij elkaar kwamen rond het kindje Jezus, en rond dat kind vonden ze hun plek.
 
Je kan dan zeggen, tegen elkaar: hier is een plaats voor jou , er zal altijd een plaats zijn voor jou. 

Het tegenovergestelde van wat de mensen tegen Jozef en Maria zeiden, het tegenovergestelde van wat de herders misschien al hun hele leven te horen krijgen.

Hier is een plaats voor jou. 

Rondom de kribbe, met elkaar, vinden Jozef, Maria en de herders een plaats voor zichzelf. En als ze weer moeten opbreken voor hun volgende reis, dan nemen ze die plaats met zich mee. 

God geeft ons door Jezus Christus een plaats die niemand meer van je af kan nemen. Dat is een verzekering, en een opdracht. 

Een verzekering, want als God tegen jou zegt: ik heb jou als mens lief, ik heb welbehagen in jou, dan heb je een plek die niemand anders van je af kan pakken. Ook al is het donker in huis, en hangen er geen lichtjes op. Ook dan is Kerst van jou, dat kan niemand je afnemen.
 
Maar het is óók een opdracht. Als God ons een nieuwe plaats geeft, in een nieuwe wereld, naast het Koningskind, Jezus Christus, dan moeten wij ook plaats maken voor elkaar, moeten we licht brengen waar het duister is, warmte brengen waar het koud geworden is. 

Het licht van Kerstmis hebben wij niet gemaakt het is, zoals het Evangelie zegt “de stralen van de glorie des Heren”, het is het ongeschapen licht waarin God, de engelen, en alle mensen die bij God mogen wonen in de Hemel.  Dát is het licht dat op de velden neerstroomde voor de ogen van de verblufte herders. Het Kerstlicht komt van God. 

Wij mogen dit licht brandende houden in deze kersttijd, met elkaar. Wat we van God gekregen hebben, mogen we met elkaar delen, we mogen er voor elkaar zijn. Vreugde en liefde met elkaar delen en ons best doen om goed te zijn voor elkaar.  Voor de mensen dichtbij en ook de mensen ver weg.

Als we dat doen, dan geven we dat vuurtje door, die licht en warmte die te zien was op het veld van Bethlehem, geven we iets van God zelf door aan elkaar en maken we de boodschap van het Kerstfeest waar. 

Zalig Kerstfeest! Amen!

No comments:

Post a Comment