Thursday, 19 March 2020

Overweging 19 maart 2020


Liever luisteren? De audioversie staat hier

Beste mensen,

Vandaag viert de kerk de feestdag van de Heilige Jozef, de echtgenoot van Maria en – voor de wereld dan toch – de vader van Jezus. 

De heilige Jozef is de beschermheilige van het huis, het gezin en het werk. In een tijd waarin veel mensen veroordeeld zijn tot thuiswerken is dit een zeer geschikte heilige om aan te roepen!

Hoe kunnen we in deze moeilijke tijd waarin we nieuwe routines moeten opbouwen goed het voorbeeld van de Heilige Jozef volgen?

Om te beginnen zette Jozef altijd God centraal in zijn leven. Dat is een belangrijk punt om te maken! Als je God centraal zet, wordt ons hart namelijk niet gekaapt door andere prioriteiten.
Het hart van Jozef zat dus niet vol met loze beloften van de mammon, van succes. 

Als we ons nu proberen ons te houden aan de verwachtingen van gisteren, de nu onhaalbare doelen waar we ons ooit zo optimistisch aan uitleverden, dan worden die binnen de kortste keren boosaardige tirannen, wrede afgoden die ons enkel maar kwellen en pijn doen.

De huidige  situatie trekt zich niets aan van onze ambities en plannen. Deze mogen nu dus ook geen macht over ons hebben. Als u probeert door te werken zoals u altijd gewerkt heeft loopt u binnen enkele weken helemaal vast. Dat is niet goed voor u en ook niet voor de mensen om u heen die u nog hard nodig gaan hebben.

Ten tweede: Jozef leefde vanuit een houding van actieve voorzichtigheid. Hij stelde de veiligheid van Maria en Jezus voor alles. Toen hij gewaarschuwd werd dat het kwaad van Herodes zich over Bethlehem ging storten pakten ze direct in. Toen hij na de dood van Herodes weer terug wilde keren naar Judea luisterde hij ook naar de waarschuwing van Godswege en ontweek ook het gevaar van Archelaus, de zoon van Herodes.

Laten wij op dezelfde manier een houding van actieve voorzichtigheid aannemen. De toekomst is nog lang, maar onvoorzichtigheid brengt ons allen in gevaar. Houdt u zich met zorg aan alle verordeningen van de overheid en het RIVM! Neem geen enkel onnodig risico!

Ten derde: Jozef bewaarde ook de stilte. Dat is een belangrijk punt. De stilte bewaren kan twee dingen betekenen: je onthouden van onnodig commentaar en de rust vinden in je hart.

Het is belangrijk dat we niet proberen overal commentaar op te hebben. Onze meningen – zeker over de maatregelen van de overheid – zijn op dit moment minder interessant. We moeten van een houding van oeverloos spreken naar een houding van actief luisteren gaan. 

Luisteren naar wat anderen nodig hebben, luisteren naar hoe wij kunnen helpen. Als we spreken moet het zijn om te troosten, te bemoedigen en mensen op pad te helpen met hun problemen.

Verder moeten we de stilte zoeken om zo ons hart vrij te maken van onnodige ballast. Vindt momenten van stille overweging, van gebed. Onthoud u ook eventjes, toch minstens een paar uur per dag van de barrage aan nieuws die nu over ons komt. Er zullen grote dingen van ons gevraagd worden, en we kunnen alleen paraat staan als ons hart niet bij voorbaat al neerzijgt van vermoeidheid.

Ik wil besluiten met gebed voor alle mensen die hun dagelijks werk moeten doen, zeker in de cruciale beroepen. 

De mensen die zorgen voor onze medische zorg, onze boodschappen, de riolering en vuilverwerking. Ook voor alle vrijwilligers die zorgen dat hun buren die misschien niet mobiel zijn niks tekort komen.

En we willen ook bidden voor alle mensen die nu werkeloos thuis moeten zitten. Ondernemers wiens handel van de één op de andere dag verdampt is. ZZP’ers met weinig reserves. Dat God hen allen kracht geeft.

Bidden we samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Onze Lieve Vrouwe ter Nood, bid voor ons
Heilige Jozef, bid voor ons 
Heilige Willibrord, Beschermer van Holland en Zeeland, bid voor ons
Heilige Michael , bid voor ons

Amen.                    


1 comment:

  1. Bedankt voor de overwegingen. Mooi dat in elke situatie inspiratie gevonden kan worden in de bijbelse verhalen. Als vader in een gezin kan ik hier zeker iets mee.    Groeten

    Ernst Jan Willemkens

    ReplyDelete