Sunday, 1 April 2018

Gevend Leven


Beste mensen, broeders en zusters

In de krant of op de televisie heeft u vast een en ander meegekregen over de Franse politie-agent die tijdens een gijzeling in de stad Trèbes zichzelf overgaf in ruil voor een onschuldige gijzelaar die in een supermarkt vastgehouden werd. Tijdens de daaropvolgende schotenwisseling is die agent, Arnaud Beltrame, dodelijk gewond geraakt. Hij heeft zijn leven opgeofferd zodat anderen konden leven. 

De priester die hem begeleidde heeft veel mensen verteld dat Arnaud Beltrame een gelovig man was. Zijn handelen drukt hoe dan ook een diepe waarheid uit over het christelijke leven. Dezelfde waarheid die zichtbaar wordt in het leven van Christus zelf. Zijn hele leven stond in het teken van volledige zelfgave. 

Dit wordt heel duidelijk uitgedrukt, bijvoorbeeld in de christelijke kunst. Op het beroemde icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand zien we Maria die het kind Jezus in haar armen heeft. Er komen twee engelen naar het Kind toegevlogen – en die hebben het kruis en de lans in hun handen. Zo drukt dat icoon uit: Jezus zal zijn leven geven voor anderen, héél zijn leven is voor de ander, en hij zal alles ondergaan – tot de dood aan toe – om voor ons de weg naar God vrij te maken. 

Het is vaak dat lijden dat het meest op ons netvlies staat; zo zitten onze hersenen ook in elkaar. Akelige dingen onthouden we vaak beter dan de goede dingen want die vinden we vaak vanzelfsprekend. Die vallen ons dan niet meer op. Dat is een gemene truc van onze hersens, want het kwaad is niet per sé sterker dan het goede!

Maar het lijden van Christus, de dood van de Heer staat niet op zichzelf, het wijst vooruit naar de vervulling van de belofte van God: de volheid van het Leven, leven bij God. De dood kan Jezus Christus niet vasthouden in het graf. Zijn leven breekt vandaag door de dood heen. En wij zelf kunnen dit leven alleen ontvangen omdat Jezus het ons geeft: niet veel anders als dat de gijzelaar van Trèbes nu kan leven omdat iemand anders zich tot losprijs gaf.

Ook in ons leven kunnen wij dit pad navolgen. We zijn niet allemaal geroepen om heldendaden te doen, of om martelaar te worden (gelukkig maar!) , maar iedereen kan gevend en delend in het leven staan.

Zoals wij goede dingen van anderen kunnen ontvangen, zo kunnen wij ook anderen iets van onszelf geven, daarmee geven we niet alleen het leven door, maar komen wij ook zelf tot leven. We maken dan de bestemming van ons leven waar.

De Franse agent die zijn leven gaf heeft een staatsbegrafenis gekregen en een hoge onderscheiding. Dat zijn nog maar dingen van deze wereld, maar in Bijbelse taal zou je zeggen: zijn naam werd verhoogd.

Als we Jezus volgen sluiten we ons aan bij Hem wiens naam verhoogd werd boven alle namen. Hoe meer wij hem navolgen, hoe meer wij geven, hoe rijker wij worden. Hoe meer we deel zullen hebben aan het leven van de Verrezen Heer, de volheid van het bestaan. 

Amen.

No comments:

Post a Comment